Home > 1050 h14 flexible aluminium strips for cooling fin material heat sink

1050 h14 flexible aluminium strips for cooling fin material heat sink

Email:
Phone: +86-371-65621391
Office Address: 1103, No.14 Waihuan Road, CBD, Zhengzhou, China
Factory Address: Xin'an Industrial Assemble Region,Luoyang,Henan Province,China